Coninco là Đơn vị sử lý nền móng dự án nhà ở chung cư No16 Khu đô thị Sài Đồng

  •  Ngày 7/3/2019, Tiến độ công trường dự án. “Nhà  ở chung cư cao tầng ô đất No16” .Chủ đầu tư ” Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội”. Công trình bao gồm 5 tháp  No16.1; No16.2; N016.3; No16.4,5.Chiều cao tầng gồm 15 tầng nổi và 01 tầng hầm. Các tháp liên kết với nhau bằng sàn tầng hầm B1 và khu landscape bao quanh các tòa.
  •    Tính đến ngày 06/03/2019 dự án  “Nhà ở chung cư No16 Sài Đồng”  đang chậm tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư.
        Cụ thể như sau:
  1. Tháp No16.1 đang thi công sàn tầng 4 .Đạt 50%
  2. Tháp No16.2 đang thi công sàn tầng 3 . Đạt 40%
  3. Tháp No16.3 đang thi công sàn tầng 3 . Đạt 30%
  4. Tháp No16.4.5 đang thi công sàn tầng 5 . Đạt 40%
  5. Thi công sàn hầm B1 trong tháp  đạt 80%; Ngoài tháp đạt 80 %.

Một số hình ảnh công trường đính kèm

cc6716941cbdfee3a7ac e92bd6c5dcec3eb267fd

 

Tham khảo chi tiết dự án: https://chungcuno16saidong.com/

.
Google Analytics Alternative